Årbok for Norddal 2018

Elida Brenna Linge: Kulturell og historisk rikdom • Britt Schumann: Forfattar og kulturpersonlegheit frå Valldal • Astor Furseth: Forfattaren for Storfjordfolket • Marta Schumann: Sky fuglar • Liv Randi Bjørlykke: Det starta med ein blekkslagar • Eva Furseth: Norddalsmotiva til Per Kleiva • Øivind Eide: Med naturarven som pedagogikk • Jens Lingaas: Husmannsplassen Olereiten • Arne Nydal: Utløer i Norddalsbygda • Randi Flø: – Februar skuffar aldri • Turid Aspehjell: Sildevise i Tafjord • Marta Schumann: Siste etappe • Astor Furseth: Storflaumane i Valldøla • Arne Nydal: 300 år med Norddal prestegard • Marta schumann: Osp • Terje Linge: Lang tids tale • Marta Schumann – bibliografi • Marta Schumann:  Skrekken i snøstilla • Marta Schumann: Bersvein • Randi Flø:  Kulturhendingar 2015–2017

Årbok for Norddal 2015

Terje Linge: Frå dei eldste tidene • Trond Eilev Linge og Morten Ramstad:  Reinsjakt i pionertida • Astor Furseth:  Funn i fjella • Th. Brekke: Dyregraver • Øivind Eide: Storofsen i Ytterdal • Sissel Tiril Rem.: Farlege fjell • Ivar Grønningsæter: Storvasshornet • Arne Nydal: Ebbespikaren • Øivind Eide:  Trollskiproduksjonen på Bruland • Terje Linge: Naving på Vindsneset • Arne Ruset: Bassen Bunæs og bustalasset • Terje Linge: Kommunedeling og kommunesamanslåing • Erik Hole: Dei siste reingjetarane frå nord • Th. Brekke: Ufredsår • Lilly Sandnes:  Krig og kvardag • Sissel Tiril Rem: «Dirigenten var sjuk, og det ser ut som om songarane då reknar med ferie. Det er ein stor feil.» • Idar Rønneberg: Kampen for kroppen • Øivind Eide:  Bygdelækjaren • Terje Linge: Namn på tun og bruk • Piltar van der Post:  Stabburet • Aimar Myklebust:  Sylte-Mons • Terje Linge: Handelsstaden Valldal •  Arnljot Løseth: Lovise Heggen: Kristensosialisten frå Valldal • Lovise Heggen: Stadnamn frå Valldal • Peth Nakken og Gunnvor Hole: Kulturhendingar 2013 og 2014 Bestill

Årbok for Norddal 2013

Terje Linge: Føreord• Erik Døving: Avispioneren og den vidløftige onkelen• Norleif Aspehjell og Øivind Eide: Fantegutane i Yddal• Astor Furseth: Gruvedrifta i Kvithamrane• Terje Linge: Tømmerfløyting frå Raudbergvika• Øivind Eide: Løpartalentet frå Ytterdal• Lilly Sandnes: Haustlauv• Sissel Tiril Rem: Lilly Sandnes: Ei klar kvinnerøyst• Pakkefestdeltakar: Pakkefest – glimt frå fortida• Øivind Eide: Norddal Jarnarbeidsskule• Terje Linge: Tre Illstigvatn – tre Illstigar• Terje Linge: «Befiskning af fiske-tomme vande i Søndmøre»• Terje Linge: Frå Torkel Finn til Trio tamreinslag• Terje Linge: Namn på fjell i Norddal• Terje Linge: Vatn på ville vegar• Arne Nydal / Peter K. Berdal: Eitt og anna frå gamle dagar• Ola Relling: Flaskene er eintal• Øivind Eide: Skuleavisa Blink for 30 år sidan• Terje Linge: Markeringar og jubileum• Turid Aspehjell: Då myra var ein ressurs• Terje Linge: Nye bøker• Peth Nakken og Gunnvor Hole:Kulturhendingar 2011 og 2012• Ola Relling: Kona på Storåsen som kunne zulu-kaffersk Bestill

Årbok for Norddal 2011

Terje Linge: Budabyen • Terje Linge: Reiseliv i Norddal • Lilly Sandnes: Turisme i gamle dagar • Fjellroposten • Elvebakken camping • Terje Linge: 80-åringar i Norddal• Terje Linge: Møte mellom generasjonar • Generasjon 1996 • Byggmjølsvaflar • Astor Furseth: Klebersteinsbrot i Norddal• Gerhard Berge: Eidsdal• Terje Linge: Kulturminnedagen • MB Tafjord • MB Ytterdal • Øivind Eide:Kunstnartreff i Ytterdal • Arne O. Storås: Gløymde fotefar • Arne O. Storås: Erla • Arne Ruset: Norddals-trompet • Øivind Eide: Valldal Spelemannslag 30 år • Oppstyret på Relling 1811• Øivind Eide: BLINK• Oddhild Selboskar: Barndomsminne• Oddhild Selboskar: Hos doktoren • Aksel Døving: Bratte skrede eller sloping screes • Turid Aspehjell: Isplogen • Arne Nydal: Prestekverna• Øivind Eide: Bakke-Ingebrikt • Marie Eide: Silver Valley 12. juni 1930 • Helsing frå Hasvik • Karl A. Døving: Politisk møte i Valldal ca. 1900• Terje Linge: Veiberg• Gunnvor Hole og Peth Nakken: Kulturhendingar 2009 og 2010 Bestill

Årbok for Norddal 2009

Per Eldar Linge: Olav Digre i Muri-Bruse sitt perspektiv • Egil Berge: Eit kraftverk vert til i Eidsdalselva • Arne Ruset: Det kvitrar ein fugl frå ei grein • Ola Relling: Eit tidsbilete • Idar Rønneberg: ... som ein gjøkalv med graskrampe • Terje Linge: Den første bilen • Lagsbladet Kall'n: På påsketur • Lagsbladet Valldølen: Kring skipinga av Valldal ungdomslag • Bjørn Jonson Dale: Siste skipreidet på Sunnmøre • Astor Furseth: «Den naturlige fælhet» • Aud Lindis Ødegård og Peth Nakken: Kulturhendingar 2004–2008 Bestill

Årbok for Norddal 2003

Er det andre namnetradisjonar på Linge enn på Rem?  Korleis hamna Pål Pot på Valldal Grønt?  Kva har Døviken med Døving å gjere?  Fekk Kallen og Kjerringa kvarandre?  Blir ein glad i kje nummer 3033?  Bør kommunen heite noko anna enn Norddal?  Treng vi å tå vare på dei gamle stadnamna?  Har du køyrt Lanosvingen? • Kan ein namnestrid verkeleg dele ei bygd? Kan kartverket fjerne ei bygd?Er du vaken nok til å forstå kva Gregorius tyder? Ville du ha vore dreng eller taus hos Hòle-Iver?Kven levde som «murt'n i sjønå»? Kan du å pirke lyre?Kva tankar får ein når silerommet skal renoverast? Kva skjer dersom nokon oppdagar at du sper ut mjølka med vatn? Kven har oversikt over 2002? Bestill

Årbok for norddal 2002

Kvifor skal ein ikkje sleppe amatørar laus på klosterprosjektet? Kva gjorde Brauta-Nelly med kleda når dei var så utslitne at dei ikkje kunne brukast lenger? Korleis greidde ein murmeister frå Nord-Tyskland å danke ut tre som byggjematerial? Kva er det eldste huset i Norddal?Kvar kjem huset på Hjellen frå? Kva skjedde med røykstova i Osvik?Korleis har kraftutbygginga prega arkitekturen? Kan ein ha gode minne om eit murhus frå 1960-åra? Kva skjer når ein heng opp ei notisbok på ein do? Korleis kunne ein finne på å byggje båt i Myra? Bestill

1996: Båt på fjorden

Profilar frå Fjørå:Ole P. Selboskar:  Båtbyggjartradisjonar:Terje Linge  Sunnmørsk båtbygging:Terje Linge  Intervju med Sander Korsnes:Turid Aspehjell  Panteobligasjon til møde:Knut Ytterdal  Stadnamn med gudeminne:Knut Ytterdal  Samhald og kultur i 30 åra:Kirsten Ruset  Vill vest. I grenseland mellom råd og dåd:Astor Furseth  Gåter:Turid Aspehjell  Dikt:Tore Øygard  Ho mor fortell:Martin Hjelme  Ei Aafælle gamal ordsamling:Terje Linge  – den som dansar:Erling Indreeide  Graut i Mombasa:Ivar Kleiva  Mattis på Madagaskar:Arne Ruset  Postkontor og brevhus i Norddal • Kommune:Lars Muribø  Etterslått:Lilly Sandnes  Tanken og livet:Lilly Sandnes Bestill

1995: Stader

Å høyre til i eit landskap:Ragnhild Hoel  I skrinet med det rare i:Dikt av Arne Ruset • Stilkonkurranse: Ei framtid i Norddal:Jan Ivar Nydal:  Framtid!:Vegard Nerhus  Framtid i Norddal?:Anne Sofie Linge Valdal  Ei framtid i Norddal?:Lene Ytredal  Dikt:Erling Indreeide  Byfolk på landtur:Terje Storås  Dei tome husa:dikt av Lilly Sandnes  Stadnamn i Norddal:Per Eldar Linge  Kvernhus:Turid Aspehjell og Hilde Muldal Til kverna:Dikt av Turid Aspehjell  Smilet ditt:Dikt av Arne Ruset  Amalie:Terje Linge  Norddalsnamn i i USA:Kjell Rønning  «– at forsvare sit Rum som Mand»:Terje Linge  Heimbygda mi:Dikt av Ester Hoel  Prolog til postmøte:Ester Hoel • Litt om Tore Øygard:Knut Ytterdal  Likt og ulikt etter Tore Øygard:Knut Ytterdal  Kulturåret 1995:Torbjørn B. Tynning  Meir om «Den vandrende Lyche»:Terje Linge Bestill

1994: Stemningar

Målet hennar mor:Gunvor Døving •Kjeldene:Hilleborg Heggen  Prolog til 100-årsfesten:Turid Aspehjell  Ein dag i 1930:Hilde Muldal og Turid Aspehjell  Gåter:Hilde Muldal og Turid Aspehjell  Heimbygda vår:Kristine Tafjord  Om Anton Løvoll sitt arkiv:Knut Ytterdal  Utdrag frå dagboka til:Thore Kleiven  Utdrag frå dagboka til:Ole A. Løvoll  Gamle merkedagar:Anton Løvoll  Småsoger, tidsbilete og vitsar:Anton Løvoll  Dikt:Gunvor Døving  Kyrkjebjørka:Astor Furseth  Prestegardsstova 300 år:Astor Furseth  Norddalsbrev:Terje Linge  Gåter:Turid Aspehjell og Hilde Muldal:  Valldal Idrettslag 75 år:Astor Furseth:  Kulturåret:Torbjørn Tynning  Minneord om Marta Schumann:Arne Ruset Bestill

1993: Veg vert til

Le kan vi på alle språk:Erling Lægreid Normannen:Ivar Aasen  Ung i Norddal:Ellen Malene Bersås  Eg har runda førti år:Arne Ruset  Laksefiske i Norege:omsett av Terje Linge   Alstad-Olav:Astor Furseth  Akkurat passe humla:Sissel Tiril Rem  Gamle dialektord:Lilly Sandnes  Elieser 4:Arne Ruset  Veg vert til:Erling Indreeide  Gåter:Turid Aspehjell og Hilde Muldal  Frå krigsdagboka til:Thor Kringstad  Småhistorier frå Tafjord:Turid Aspehjell  Smågjerdegutane:N.P.O. Grønningsæter  Kommunikasjon med omverda:Lars M. Smoge• Kulturåret:Torbjørn Tynning  Nye bøker 1993 Bestill

1992: Vilje og veg

Kulturåret 1992:Torbjørn Tynning  Ein jubelsesong:Merete Løvoll  Eidsdalens ungdomsforening:Andreas A. Storås  Eg elskar deg:Tore Øygard  Då menn var menn:frå «To ord, herr ordførar» • Takk og pris:Sissel Tiril Rem  «Då e tente med `nå Ingjær»:Marta Schumann  Lars Sylfestson Tafjord:Jørgen Gjerding  Balladen om buda:Alv Dale  Helsefyresegner  NM i dialektkunnskap  Gåter:Hilde Muldal og Turid Aspehjell  Krig og kvardag:Lilly Sandnes  Okkupasjonstida:Øivind Eide  Fagre Solberg:Lars Selboskar  Dei tapte slag:Lars Selboskar  Uhyggeleg funn:Astor Furseth  Et par fjelloverganger:H. J. Haffner  Smågjerdegutane:Nils Petter O. Grønningsæter Bestill

1990–1991: Vår eigen tone

Forfattarar i Norddal:Astor Furseth  Sanninga om dei nye glasa:Erling Indreeide  Hymne til sommarfjøsen:Arne Ruset  Stadnamninnsamlinga:Torbjørn Tynning  Åsen:Terje Linge  Dikt:Reidar Heggen  Bjørnejakt i Muldal:Magnar Muldal  Gåter  Fundergata:Hilde Muldal, Turid Aspehjell og Jon Tamnes  Embjørg og Martinus Tafjord:Hilde Mulda  Dikt:Karl Tafjord  Vassbakkebrua:Turid Aspehjell  Tralla i Tafjord  Det gamle talemålet vårt:Lilly Sandnes  Den løynde fossen:Astor Furseth  Historiske opptegnelser:Terje Linge  Dikt:Jon Dale Godt mot:Bjarne Grønningsæter Kulturmelding:Svein Linge  Ættebokarbeidet:Terje Linge Bestill

1989: Dikting – landskap

Forfattarar i Norddal: Astor Furseth  Dikt:Arne Ruset  Dikt:Erling Indreeide  Dyreliv, fangst og veiding:Ivar Kleiva  Dikt:Erling Indreeide  Nestedal:Turid Aspehjell  Ein juledag på 1600-talet:Karin Dale Døving  Bautaen i Øyane:Åshild Dale  Lingealbumet: Terje Linge  Framtidstru:Terje Linge  Takk for maten tale:Lilly Sandnes  Gåter Stadnamn i Norddal:Terje Linge  Landskap: Terje Linge  Dikt:Erling Indreeide  Bakstekjeringar: Karin Dale Døving  Ord og uttrykk:Asbjørg Løvoll Rørstad  Dikt:Marta Schumann  Sommar-Norge:Karin Dale Døving  Minneord: Lilly Sandnes Bestill